Neue DHL Preis ab 01.09.2019 05.08.2019 19:55

Chúng tôi kết hợp với để nhận hàng cho quư khách trên toàn CHLB Đức, sau 2 năm ổn định về giá cước lấy hàng, rất tiếc DHL đă tăng giá một cách đáng kể từ ngày 01.09.2019 bắt buộc chúng tôi phải tăng giá cước như sau:

Kiện dưới 20KG:

  • Quư Khách nhận tem của Công Ty và đem tới DHL: 10,00€/kiện
  • Chúng tôi sẽ đặt DHL tới lấy hàng tận nhà Quư Khách: 12,00€/kiện

Kiện trên 20KG (max 31,50KG):

  • Quư Khách nhận tem của Công Ty và đem tới DHL: 6,00€/kiện
  • Chúng tôi sẽ đặt DHL tới lấy hàng tận nhà Quư Khách: 8,00€/kiện
Quư Khách Lưu Ư:
  • Trọng lượng tối đa của kiện Hàng là 31,50KG
  • DHL tới lấy hàng tận nhà không hẹn giờ cụ thể: 08.00 đến 20.00 giờ phải đảm bảo có người lớn tại địa chỉ giao hàng, nếu DHL đến không có người giao hàng hoặc v́ lí do khác mà không lấy được hàng Quư Khách vẫn phải trả tiền cước.
  • Tem DHL công ty gửi cho Quư Khách chỉ dùng được 1 lần cho 1 kiện hàng
  • Những tem DHL Quư Khách nhận được có giá trị 1 tháng: có thể mang đến DHL để gửi về Công Ty gửi bất cứ lúc nào trong thời gian này.