HÀNG CONTAINER THÁNG 6.2018 29.04.2018 16:50

Quư Khách có nhu cầu gửi hàng đường biển xin liên hệ với Công Ty: cuối tháng 6.2018 chúng tôi c̣n có thể nhận khoảng 12 tấn hàng.

Giá trọn gói đến Hải Pḥng 4,50Eurro/KG (dưới 200KG) trên 200KG 4,00€/KG - có thể giao hàng tận nhà (khách các tỉnh cộng thêm tiền vận chuyển nội địa)

Tối thiểu: 50KG