Hàng Container Tháng 3.2018 28.02.2018 07:25

Quư Khách có nhu cầu gửi hàng đường biển xin liên hệ với Công Ty: cuối tháng 3.2018 chúng tôi c̣n có thể nhận khoảng 7-8 tấn hàng.

Giá trọn gói đến Hải Pḥng 4,50Eurro/KG (dưới 200KG) trên 200KG 4,00€/KG - có thể giao hàng tận nhà (khách các tỉnh cộng thêm tiền vận chuyển nội địa)

Liên Hệ: Chị Linh: số ĐT: +4915175168888