Impressum


Nhà khai thác và chịu trách nhiệm về nội dung của Công Ty là:

Cargo Service Hamburg
Horner Landstr. 136A
DE-22111 Hamburg / Germany


Telefon: +494020934998

Mobil 1: +4915175162222
Mobil 2: +4915175168888
Mobil 3: +4915175681111
Mobil 4: +4915225644444USt.-IdNr.: DE309618776
Geschäftsführer: Tuan Tran

Công Ty có mă số thuế EU và Đăng Kí Kinh Doanh hoạt động hợp pháp tại CHLB Đức, mỗi đơn Hàng Quư Khách đều sẽ nhận được xác nhận và Hóa Đơn cũng như Phiếu Giao Hàng qua eMail. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo Luật Pháp CHLB Đức tại Ṭa Án (Amtsgericht) Hamburg / Germany.