NHAN HANG TOAN LIEN BANG MIEN PHI* 02.03.2018 14:43

NHẬN HÀNG TOÀN LIÊN BANG MIỄN PHÍ

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ, CHÚNG TÔI ĐĂ CÓ THÊM DỊCH VỤ LẤY HÀNG TẬN NHÀ CHO NHỮNG KHÁCH HÀNG TẠI CHLB ĐỨC NHƯ SAU:
1. Khách Hàng liên hệ với CTY để báo số lượng hàng gửi
2. CTY lập mă số khách hàng (đối với Khách Hàng mới)
3. Công ty gửi tem (Labels) của DHL cho Quư Khách Qua eMail
L I Ê N  H Ệ
4. Trên toàn lănh thổ CHLB Đức sẽ ủy nhiệm cho DHL lấy hàng tận nhà: với những kiện hàng từ 20KG đến 31,50KG không tính phí.
5. Những kiện hàng dưới 20KG tính phí 6,00€/một kiện
6. Hàng sẽ được chuyển đi ngay sau khi CTY nhận được từ DHL
7. Thanh toán đơn hàng qua Chuyển Khoản vào TK Công Ty tại CHLB Đức hay lúc Khách nhận hàng (tại HN) hoặc chuyển khoản qua TK Công Ty tại Vietcombank trước khi nhận Hàng (đối với đơn Hàng ngoài Hà Nội)
D H L  W E B
Quư Khách Lưu ư:
DHL không hẹn trước thời gian đến lấy Hàng, trong khoảng từ 8.00 đến 20.00h Quư Khách phải có mặt tại Địa Điểm đă hẹn để giao Hàng.
DHL có thể lấy Hàng ngày thứ 7 hàng Tuần.
Trong trường hợp DHL đến mà không lấy được Hàng th́ vẫn phải thanh toán Phí là 6€.
Quư Khách vui ḷng đóng Hàng cẩn thận để tránh hỏng vỡ trong quá tŕnh Vận Chuyển.
Hóa Đơn mua Hàng hay danh sách Hàng xin gửi trong Phong B́ dán vào kiện Hàng.
Trong trường hợp có nhiều kiện Hàng gửi đi các Địa Chỉ khác nhau xin ghi tên, ĐC, sô ĐT người nhận trên mỗi thùng Hàng. 
LIÊN HỆ NGAY QUA EMAIL
“GREAT THINGS IN BUSINESS ARE NEVER DONE BY ONE PERSON. THEY ARE DONE BY A TEAM OF PEOPLE.”
Steve Jobs