ĐIỀU KIỆN GỬI HÀNG THEO ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG:


Công ty My Way Cargo Service hoạt động trong lĩnh vực vận tải, tuân thủ theo các quy định của Hiệp hội vận tải Đức Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp), Công ước Warszava (Vác-sa-va) và Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Các điều khoản vận tải hàng không tại công ty được quy định cụ thể như sau:

  1. Công ty chỉ nhận vận chuyển hàng hóa thông thường (GCR-N: normal general cargo rate); không nhận các mặt hàng CẤM như: ma túy, thuốc gây mê, sừng tê giác, các loại hóa chất và thuốc đặc biệt mà phải có giấy phép vận chuyển của cơ quan chức năng.
  2. Các mặt hàng phải KHAI BÁO và gửi theo hệ thống gửi đặc biệt gồm: chất cháy nổ, hóa chất nguy hiểm, các loại cồn, rượu, acid, các hộp xịt có h́nh ngọn lửa hoặc h́nh đầu lâu, nước hoa, cigars. Nếu cố t́nh không khai báo, người gửi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường mọi tổn thất cho công ty (bao gồm cả chi phí đi lại, thời gian xử lư hàng hoá).
  3. Các mặt hàng nhỏ đắt tiền, dễ bị ăn cắp phải KHAI BÁO và MUA BẢO HIỂM như: dây chuyền, nhẫn, đồng hồ, kim cương, kim loại quư, nước hoa (có giá trị lớn).
  4. Về ĐÓNG GÓI hàng hoá, công ty không có trách nhiệm đóng gói hàng hoá cho khách hàng mà chỉ hỗ trợ đóng gói cho khách hàng khi cần thiết. Khách hàng có trách nhiệm đóng gói cẩn thận để tránh đổ vỡ, hư hỏng hàng hoá khi vận chuyển. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng, tổn thất không phải do công ty gây ra. Khách hàng có thể mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường hàng không khi cần.
  5. Công ty có quyền mở kiện hàng của khách hàng để kiểm tra nếu nghi vấn có chất cấm hay kê khai không đầy đủ. Hàng hóa sau đó sẽ được đóng lại như cũ. Công ty được phép ghép kiện hàng của khách với các kiện khác vào 1 lô hàng để thuận tiện cho việc vận tải.
  6. Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng Đức như Hải quan, An ninh, Luffahrt Bundesamt đối với hàng hóa được gửi; đồng thời, có trách nhiệm khai báo đầy đủ trị giá hàng hóa để công ty khai báo với Hải quan Đức và Việt Nam.
  7. Hàng hóa khách hàng gửi tại công ty sẽ được bảo hiểm theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), Công ước Warszava (Vác-sa-va) và Hiệp định Montreal với mức bồi thường 20USD/kg nếu hàng hóa không may bị mất, thất lạc hay móc trộm. Giá trị khai báo hải quan không được dùng làm cơ sở để bồi thường.