Thông Tin Mới Nhất

Thông Tin Hàng Container


THONG BAO Seafracht - HANG DUONG BIEN

09.08.2019 - 18:41

VỚI HÀNG ĐƯỜNG BIỂN TẦN SUẤT MỖI THÁNG MỘT CHUYẾN MY WAY SẼ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG GIÁ VẬN CHUYỂN TỐI ƯU: CHỈ TỪ 4,00€/KG Vận chuyển Seafracht / Đường Biển: Thời Gian Vận Chuyển: 40 ngày từ lúc hàng rời cảng Hamburg Giao Hàng tại kho Hà Đông - Hà Nội... Xem Tiếp

HÀNG CONTAINER THÁNG 6.2018

29.04.2018 - 16:50

Quư Khách có nhu cầu gửi hàng đường biển xin liên hệ với Công Ty: cuối tháng 6.2018 chúng tôi c̣n có thể nhận khoảng 12 tấn hàng. Giá trọn gói đến Hải Pḥng 4,50Eurro/KG (dưới 200KG) trên 200KG 4,00€/KG - có thể giao hàng tận nhà (khách các tỉnh cộng thêm tiền vận chuyển nội địa) Tối thiểu: 50KG Xem Tiếp

Hàng Container Tháng 3.2018

28.02.2018 - 07:25

Quư Khách có nhu cầu gửi hàng đường biển xin liên hệ với Công Ty: cuối tháng 3.2018 chúng tôi c̣n có thể nhận khoảng 7-8 tấn hàng. Giá trọn gói đến Hải Pḥng 4,50Eurro/KG (dưới 200KG) trên 200KG 4,00€/KG - có thể giao hàng tận nhà (khách các tỉnh cộng thêm tiền vận chuyển nội địa) Liên Hệ: Chị Linh:... Xem Tiếp