Thông tin Thanh Toán

Phí Gửi Hàng:

  • Chuyển Khoản vào Tài Khoản của Công Ty tại CHLB Đức sau khu nhận được Hóa đơn
  • Trả qua PayPal Familie / Freund
  • Trả tiền mặt hay EC / Kreditkarte khi giao hàng tại Công Ty hay khi Công Ty đến nhận hàng
  • Chuyển Khoản vào tài Khoản tại Việt Nam trước khi nhận hàng (Vietcombank Hà Thành - có TK VND; USD và EURO)
  • Thanh Toán tiền mặt khi nhận hàng (chỉ áp dụng tại Hà Nội - các tỉnh không có dịch vụ này) 

Mua Hàng hộ:

  • H́nh thức Thanh Toán như trên, Quư Khách vui ḷng đặt cọc trước ít nhất 60% Giá trị mua hàng sau khi nhận được Xác Nhận Đơn Hàng từ Công Ty

Tỉ Giá Quy Đổi:

  • Tỉ Giá EURO / VND sẽ được tính theo tỉ giá bán ra của Vietcombank trong thời điểm giao dịch.
  • Các đơn hàng mua hộ sẽ chốt tỉ giá lúc xác nhận đơn hàng, những thanh toán tiếp theo sẽ được quy đổi theo tỉ giá này không phụ thuộc vào tỉ giá lúc Quư Khách thanh toán.

Quư Khách lưu ư: những đơn hàng chưa thanh toán đầy đủ sẽ không được giao trả cho đến khi Công Ty nhận đầy đủ các chi phí của đơn Hàng.